Mennyi érthetetlen szituáció, élethelyzet, kapcsolat talál ránk életünk során, ami megkeseríti, de legalábbis megnehezíti a boldogságunkat. Újabb, és újabb miért? kérdések futnak át rajtunk, és ha nem találunk elfogadható válaszokat, elborítanak bennünket a kételyek, a kilátástalanság, a komplexusok, a kudarcok…

A sötétben akkor lesz világos, ha felkapcsoljuk a fényt. A reinkarnációs utaztatás egy ilyen kapcsoló a sok közül.

A reinkarnáció fogalmával 1999-ben ismerkedtem meg, amikor váratlanul “megnyílt előttem az idő kapuja”, és el kezdtem belső képeket látni különféle korokból, különféle emberekről, akikről mindről ugyanazt éreztem: én vagyok. Időbe telt, míg bárkinek is mertem róla szólni, majd jött az utánajárás, mi is történik velem. Hosszú út volt, mire összeállt a kép, mi miért történt, és ennek a hosszú útnak az is része lett, hogy megtanultam másokat előző életekbe visszautaztatni, mivel nagyon jól tudtam, az mi mindenben segíthet. Amióta kristálykoponyákkal foglalkozok, még több érdekesség tárult fel az idősíkokról, azok működéséről, hatásáról mostani életünkre.

Az előző életek belső emlékek, amik megfelelő technikákkal feltárhatóak, megláttathatóak. Ezt nevezzük reinkarnációs utaztatásnak.

A terápia (reinkarnációs utaztatás) időtartama kb. 2 óra. Mivel nem hipnózisban történik, mindenre emlékszik az “utazó” közben, és utána is. Ellenértéke 10.000Ft/alkalom.


Személyes konzultációhoz, reinkarnációs terápiához, beszélgetéshez a témáról elérhetőségem:

A Spyralis című könyvem reinkarnációs emlékek csokorba gyűjtése, láncolata, mellyel több szereplő, több életének egymásba fonódásának kibontásán keresztül kaphatunk válaszokat miértekre. Ezek a miértek nem csak személyes jellegűek, hanem általános érvényűek is. Komolyan elgondolkodtató, hogyan láthatja egymástól függetlenül ugyanazt a múltból több ember is – akik most nem, vagy alig ismerik egymást – ha nem jártak ott valóban mindannyian valamikor?

Jelen életünk korábbi életek láncolatának csak egy darabkája, a láncszemek pedig hatással vannak egymásra. Ahogy több nyelv ismeretével több embert tudunk megismerni, ugyanúgy több élet megismerésével több mindenre tudunk rálátást kapni a jelenünkben. A reinkarnációs utazás belépés az idő kapuján, hogy jobban megérthessük az idő működését, és mindazt, ami egésszé tesz bennünket a tudatalatti, és tudatos emlékek kavalkádjában is.

Makacsul fennálló érzelmi nehézséget, kapcsolati problémákat okozó problémák esetében a reinkarnációs utaztatás kiváló terápia lehet. Kitisztulhatnak addig értelmetlennek tűnő helyzetek, kapcsolati megnyilvánulások, ami segítheti a feldolgozást, megértést, elfogadást. Tisztíthatóak energetikai lenyomatok, amik mint program húztak minket anélkül, hogy szabad akarattal eldönthettük volna akarjuk-e. Ráláthatunk arra, hogyan is épül fel jelenlegi énünk, amivel döntéseket hozunk, kapcsolatainkhoz társakat választunk. Többet megtudhatunk önmagunkról.

error: Content is protected !!