Kristálykoponyák és energiák

Miért éppen koponya forma?
Sokan akadnak meg a kristálykoponyák formájánál: miért pont koponya? Azért, mert egy bizonyos Intelligenciának, segítő rezgésnek a koponya a tudatossággal összekapcsolt szimbóluma. Ahogy a szív a szeretet szimbóluma lett, vagy a galamb a békéé, a kereszt az áldozaté stb. egy bizonyos tudatosságszinten/energetikai szinten, mely túlmutat a haláltól való félelmünkön, a koponya forma nem a halállal kapcsolódik, hanem nagyon magas tudati rezgésekkel.

Aki szerelembe esik kristálykoponyával, egyszerűen nem koponya formát látja benne, nem egy tárgyat lát meg – ahogy mikor szerelembe esünk valakivel, ott sem a fizikai megnyilvánulás az elsődleges, hanem ami érzés kiváltódik, vagy ahogy Jézus követői sem egy fizikai testben járt ember történetét követik, hanem a rezgés/információ tárat érzékelik, amihez az adott szimbólum (kapcsolódási pont) – jelen esetben kristálykoponya – kapcsolódni képes.

A kristály
A kristály anyaga és energetikai szerkezete miatt fontos. A kvarc képes olyan energetikai működésre, aminek köszönhetően fontos eleme lett a piramisok építésének is, hiszen képes időben, térben úgy működni, amit lineáris megközelítéssel nem érthetünk. A kvarc képes kvantummezőt működtetni, ami olyan energetikai mezőket tud létrehozni megfelelő emberi tudatosság párosulásával, amit számtalan ősi civilizáció ismert már, a mi civilizációnk csak most kezdi felfedezni, kutatni, ízlelgetni.

Az idő
A kristálykoponyákkal kapcsolatban a legtöbb embert az ősi koponyák érdeklik – ami többnyire a lineáris síkra leegyszerűsített legenda miatt van, ami a 12/13 ősi kristálykoponyáról szól. A kristálykoponyák azonban sokkal több mindent jelenthetnek az Emberiség számára, csak az emberi elme/egó mindenre igyekszik kategorizálással, számokkal, adatokkal, minősítéssel, vágyakkal, birtoklással kiterjeszkedni, és ezzel már önmagában korlátozza a lehetőségét, hogy a csodák elérhessék.

Korábban írtam már arról, hogy a kristálykoponyák kora nem csak abban merül ki, mikor faragták a kristályt koponya formájúra. A kristálykoponyáknak többszörös/több síkú kora van:

  • egyik a kristály kora, amiből faragják,
  • a másik a rezgések, információk kora, amihez kapcsolódni képes,
  • a harmadik annak ideje, mikor kezd el kapcsolódni a koponya,
  • a negyedik tényező az Ember története (összes előző élet), aki épp kapcsolódik rajtuk keresztül…

és meglehet, ezzel nem is értettem még meg kapcsolódásuk idősíkjainak teljes skáláját eddig tett felfedezéseim alapján. Abban azonban már most is biztos vagyok, hogy aktív kristálykoponyából nem csak 12, vagy 13 van, és hogy nagyon sok kristálykoponya bár korabeli faragású, mégsem egyszerű korabeli tárgy. Megfelelő tényezőkkel hihetetlen dolgokat hozhatnak fel. Az egyik legfontosabb tényező pedig mi magunk vagyunk, saját belső tisztulásunk.

A szépség
A kristálykoponyák külső megjelenésével kapcsolatban sokszor kapok belső információt. A fizikai/külső szépségről alkotott képünk csupán egyfajta tudatosságszint. Más volt a szépségideálunk a középkorban, más a mostani korban, így más a szépségről alkotott képünk minden tudatosságszintünkkel. A kristálykoponyák formája eszköz, eszköz ahhoz, hogy valamihez kapcsolódni tudjanak – ahogy nekünk embereknek is különböző alkati adottságaink vannak, annak függvényében, milyen tanulási folyamatokon kell keresztülmennünk – ezért amikor kristálykoponyát választunk sokkal fontosabb az, amit belül mozgatnak meg bennünk, mint ami esztétikummal a szemünket kecsegtetik. Egy egészen szabálytalan kristálykoponya épp úgy megmozgathatja elfelejtett legjobb részünket, mint amennyire nem garancia, hogy egy esztétikailag teljesen szabályos, szépséges koponya biztosan tud fényoldalunkhoz kapcsolni.

Az információ/rezgés tudatosságszintekhez kapcsolódik, nem aktuális tudatosságszint esztétikai, szépérzékéhez.

Egyszer megjelent előttem egy entitás képileg, aminek nem volt arca. Avatárnak neveztem el. Sokat segített akkori fejlődési szakaszomban lerakni haragot, fájdalmat. Egy alkalommal megkértem mutassa meg az arcát. Azt válaszolta belső gondolatok útján: “Azért nem mutatom az arcom, mert a te tudatosságszinteddel megijednél tőle, mert a multidimenzionális megjelenési forma nem mindig képes kellemes lineáris kivetülést tartani. Az én arcom változó, és a mozgást számodra torz képként érzékelnéd. Elégedj meg azzal, ami pozitív változást elérsz magadban, magaddal, és ne az eszközt akard mustrálni.

A kristálykoponyák sem lineáris szépségről szólnak. Aki szépséget lát bennünk, az energiák szépségéhez lépett közelebb, olyan energiákhoz, amik azon dolgoznak, hogy a Földön élő Emberek tudatosságszintje emelkedni tudjon.

Mi, emberek
A kristálykoponyák erősítőként működnek életünkben, és nem vezetnek mindenkit rögtön képességekhez, tudáshoz. Először ahhoz vezetnek el, mi miatt veszítettünk el emlékeket, képességeket, tudást, hogy a blokkok oldódjanak, amitől nem vagyunk önMAGunk, és akkor kezd el számunkra új tudás áramolni hozzánk, ha az már megfelelő energetikai közegre találhat bennünk…

error: Content is protected !!