Tesla jóslata

Valamiért ma megint élesen belém hasított Nikola Tesla személyisége. Nekiálltam hát böngészni tőle fennmaradt idézeteket, amiket le is fordítottam gyorsan. Az inkább találmányiról ismert Nikola Tesla kivételes gondolkodásmódról, működésformáról, alázatról, korát meghaladó spirituális meglátásokról, emberiség, és békeközpontúságáról ugyanúgy tanúságot tett nem egyszer, mint elméjének zsenialitásáról. Nem azért kutatta az Univerzumot, hogy hírnevet szerezzen, hanem azért, hogy az emberiségnek segíthessen – amiben csak tud.

Ismertem már korábbról Tesla nézeteit, hiszen sokat böngésztem azokat. Bár nehéz fordítani őt, de élvezem. Amikor átfutottam a mostani fordításomon elírások korrigálása végett, hirtelen furcsa dolog történt. Olyan volt, mintha egyszerre több hang olvasná fel bennem Tesla szavait, a leírtakat, és nem leírtakat is, mintha szalagcímek futnának hangokban az agyamban, és csak peregtek bennem a gondolatok, egyszerre több is, mint valami szerencsejáték automata, ahol peregnek a különböző rajzok, míg egyszercsak mindenhol ugyanaz a rajz áll meg, és minden elcsendesedik. Egyetlen szó maradt meg: NŐK! és egy gondolat: “Azt fordítsd le a mai üzenethez, amit a nőkről nyilatkozott Nikola Tesla“.

Tesla már saját korában felfigyelt  egy tendenciára a nők, és férfiak között megmozduló energetikai folyamatban. Már akkor figyelmeztette a nőket valós szerepüktől való eltávolodásra. Mikor megkérdezték tőle, miért nem nősült meg, így válaszolt:

Nikola Tesla interjú- 1924

saját fordítás

„Mindig úgy gondoltam a nőkre, hogy ők rendelkeznek az elmének, és léleknek azokkal a finom minőségeivel, melyek miatt messzemenően kiemelkednek a férfi mellett. Emiatt egyfajta piedesztálra emeltem a nőt, és olyan tulajdonságokkal ruháztam fel, amik jelentősen meghaladták a férfiakat. Meghajoltam a teremtményem előtt, amilyen magasságokba emeltem csodálatommal, mint minden imádatának tárgyát imádó ember. Sokáig úgy éreztem nem vagyok méltó imádatom tárgyához.

Mindez azonban elmúlt. A kedves hangú, gyengéd nő képe eltűnt belőlem. Helyébe olyan nő képe lépett, aki azt gondolja élete legfőbb sikere az, ha a lehető legtöbb mindenben olyan, mint egy férfi – ahogy öltözködik, ahogy a hangját hordozza, ahogy cselekszik, sportol, ahogy bármihez közelít, hogy elérje azt. A nők kezdenek erősebbek lenni, mint a férfiak, fizikailag és mentálisan egyaránt.

A világ számtalan tragédiát látott már, de szerintem ezek közül a legnagyobb a jelenlegi gazdasági helyzet, ahol a nők a férfiakkal harcolnak, és sok esetben sikerül is elvenni pozícióikat, munkájukat. Ennek növekvő tendenciája felerősíti a férfias (megjegyzés: jang) energiákat, ami előrevetíti a társadalom hanyatlását.

A nők eltökélt vetélkedése a férfival az üzleti világban derékba töri a legfontosabb tradíciókat – olyan dolgokét, melyek változásokat hoznak a világ alapvető működésében.

Gyakorlatilag a férfi eddigi legnagyobb sikereit mindig egy nő iránti szerelme, odaadása inspirálta. A férfiakat nagyszerű dolgokra inspirálta az, hogy egy nő hitt bennük, akit tiszteltek, akire fel tudtak nézni. Emiatt harcolt a férfi egy nőért, még az életét is hajlandó volt kockáztatni érte, újra és újra.

Talán a férfi az emberi társadalomban haszontalan. Őszintén bevallom, nem tudom. Ha a nők kezdenek így gondolkodni, ebben hinni, akkor be fog köszönteni a világ történelmének legkegyetlenebb időszaka. (…) Az a tendencia, hogy a nők félrelökik a férfiakat, s ez leváltja a velük való együttműködést csalódottságot ébreszt bennem. A nők függetlenedési törekvése, okosságuk arra irányítása, amit el akarnak érni az üzleti életben megnyirbálja a férfiak szabadságát. A régi tűz, amit  a férfiak valaha megtapasztaltak, hogy elérhetnek valamit, amivel elnyerhetik és megtarthatják egy nő odaadását porba hullik, lassan csak hamu. A nők ilyesmit már nem akarnak a férfitól. Kontrolt akarnak, irányítani akarnak”

Mai üzenet

Tesla egy tendenciát vetített előre gondolataival. Nem egy férfisoviniszta gondolatait olvashattuk fentebb, hanem egy elkeseredett Emberét, aki meglátta, hogy a nők függetlenedési törekvéseinek MÓDJA a jang energiák erősödését támogatta, és nem egyensúly felé mozdította a világot. A finom, női (yin) energiáknak mindig is fontos teremtő, alkotó szerepe volt. Kell legyenek képviselői egy szebb világhoz.

Mostanra egy torzult világban élünk – úgy próbáljuk az egyensúlyt fel-felvillantani, hogy felcserélődött szerepekbe bújunk – elférfiasodott nők, elnőiesedett férfiak – amitől szenvednek nők, és férfiak egyaránt. Egyre több a nemi identitását nem találó ember a felborult rezgések miatt, egyre több a célját sem találó ember, a teremtő képességét elveszített ember —> a yin-jang energiák felborulása miatt. Ne feledjük Tesla mikor élt (1856-1943!) és milyen érzékeny volt energiákra. Meglátásaival már akkor elkapott valamit, aminek a következményeit napjainkban is szenvedjük.

Itt az ideje a rendrakás elkezdésének!

Ideje szétnézni bensőnkben, és rendberakni, egyensúlyba rakni magunkban saját yin-jang energiáinkat. Nem egymás viszonyában, hanem saját magunkban, hogy ne eltorzulások kerüljenek párba egymással kapcsolatainkon keresztül újra és újra.

Az év elején (vissza lehet keresni) a kristálykoponyák azt üzenték, hogy a 2018-as évben a Yin energiák értelmezésében, használatában változásoknak kell beindulni. A cél már nem szentesíti az eszközt, hanem keményen megköveteli az eszközválasztás következményeit. Az eszközválasztásnak tudatosnak kell lennie. Életformánknak, megközelítési módunknak, választásainknak tudatosnak kell lenniük, mert ezek az eszközeink, és célunk elérésének módja könnyen még messzebb sodorhat minket attól, amire annyira vágyunk. Nekünk kell azért tennünk, hogy a világ helyreálljon, és ezt saját magunkban kell elkezdeni.

További Tesla idézet fordítása

  • „A legtöbb ember olyan szinten merül el a külvilág megfigyelésében, hogy teljesen elfeledkezik arról, benne mi minden zajlik”
  • „Arra van szükségünk, hogy közelebbi kapcsolat, és nagyobb megértés szülessen az egyének és közösségek között az egész Földön, hogy eltűnjön az egoizmus, és büszkeség, mely mindig is hajlamos volt arra, hogy ősi, barbár küzdelembe rántsa a világot. A béke csakis egy univerzális (globális) megvilágosodás természetes következményként tud eljönni.”
  • „Egy új világnak kell megszületnie, egy olyan világnak, mely értékeli az emberiség által felajánlott áldozathozatalt. Ennek az új világnak olyannak kell lennie, ahol az erősek nem használják ki a gyengéket, az ördögiek nem használják ki a jószándékúakat, ahol a gazdagok erőszakossága nem alázza meg a szegényeket, ahol az intellektus, tudomány és művészet termékei az élet jobbá, és szebbé tételét és nem az egyén meggazdagodását szolgálják. Ez az új világ nem a leigázottak és megalázottak világa lesz, hanem a szabad embereké, szabad nemzeteké, akik egyformák méltóságukban és a tiszteletben, amit kapnak.”
  • ”Mind egyek vagyunk. Csakis az ego, a hitrendszerek és a félelmek tudnak minket szétválasztani”.
  • „Minden egyes élőlény egy gépezet, melyet az Univerzum fogaskerekei működtetnek. Bár úgy tűnik, csak a közvetlen környezet hat ránk, valójában a ránk ható külső tényezők végtelen távolságokba terjednek ki.”
  • „Attól a naptól fogva, hogy a tudomány el kezdi tanulmányozni a ’nem-fizikai jelenségeket’, többet fog fejlődni egy évtized alatt, mint az elmúlt évszázadokban.”
  • „A mai tudósok fontoskodóan elgondolkodnak mindenen, ahelyett, hogy briliáns gondolataik születnének. Briliáns gondolatokhoz tiszta elmére van szükség, attól, hogy valaki mélyen belemerül valamibe, még lehet őrült.”
  • „A tudomány szembeszáll az elméleti dogmákkal, mert a tudomány tényekre alapoz. Számomra az Univerzum egy egyszerű gépezet, mely sohasem alakult ki, és sohasem ér véget. Az emberi lény sem lóg ki a természet rendjéből. Az Ember is egy gépezet, mint az Univerzum. Semmi sem jut eszünkbe, semmi sem határozza meg tetteinket, ami ne válasz lenne közvetve, vagy közvetlenül érzékszerveink működésére. Mivel hasonló szerkezetünk van, hasonló környezetben vagyunk, hasonló ingerekre hasonlóan reagálunk, és reakcióink összehangjából születik a megértés. Az idők múlásával végtelen komplexitású mechanizmusok fejlődtek ki, de amit a „lelkünknek” nevezünk, az nem több, mint a testünk működtetésének összessége. Amikor a működtetés leáll, a lélek eltűnik a testből.”
  • “Gyermekkorom óta arra voltam kényszerítve, hogy saját magamra fordítsam a figyelmem (megjegyzés: sokat betegeskedett). Ez rengeteg szenvedést okozott nekem, de ha most visszanézek, álruhában érkező áldás volt számomra, mert megtanított arra, hogy értékeljem az élet fenntartásához szükséges befelé fordulás felbecsülhetetlen értékét, mely eszköz.”
  • “Csak folyamatosan változó hullámok vagyunk időben és térben, és az egyén illúziója csupán a létezés gyorsan váltakozó állomásaira való koncentrálás. Amit hasonlóságként definiálunk, az csupán a testünket felépítő molekulák szimmetrikus elrendeződésének eredménye.”


Klikk a képre

Klikk a képre


Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 

Kategóriák

Blog bejegyzések archívuma

error: Content is protected !!