Kryon életről, halálról

Azért szeretek Kryont fordítani, mert fordítás közben olyan energiák vonulnak át rajtam, amik szinte láttatják a fordítanivalót (nyelvtől függetlenül), épp csak szavakká kell formálni. Ráadásul a folyamat nem korlátozódik csupán a fordítás időtartamára. A Kryon által megmozdított energiák olyanok, mint egy időtlen híd – nekünk csak át kell rajta sétálnunk: most, vagy amikor felkészültünk rá. Legtöbbször ez utóbbi működik a teljes megértéshez.

A tanítás folytatódik. Láss mögé, értsd meg, és gazdagabb leszel!

3. Kryon üzenet, India, 2017. okt.

Kryon Szeminárium, Új Delhi 2017 (fényképezte: Murányi Mónika)

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól. A Partnerem sokáig várakoztatott, hogy lehetőségem legyen itt, ezen a helyen ülni, az intuíció, a tisztaság, és a kezdetek helyén. 28 év kellett ahhoz, hogy itt lehessünk, érezhessük az energiát, és tudatos szintre hozzuk, hogy mi is van itt.

Ez különleges pillanat, különleges nap! Szeretnék pár dologról beszélni, de olyan sokan vagytok, akik soha nem érezték még ezt ennyire élesben. A Partnerem (Lee Carroll) kapcsolatban van a Fátyol túloldalával csatornázások közben. Ilyenkor félreáll. A félreállás Kedveseim nem testkilépés élmény, arra már nincs szükség ehhez. Ő csak figyel, értelmez, és emlékszik mindarra, ami elhangzik. Majdnem olyan ez, mintha a szomszédos teremben állna, aminek az ajtaja egy kicsit nyitva van.

Annyi minden van itt! (sóhajt) Kedveseim, ismerek mindenkit közületek. Nehéz ennek megértése számotokra? Én nem egy entitás vagyok. Én az egész egy része vagyok, ahogyan ti is azok vagytok. Ha definiálnátok kellene Istent, milyen definíciót adnátok neki, hova helyeznétek? Mit jelentett Isten Nektek a múltban, és hova vezet ez Titeket most, mikor hallgatjátok (olvassátok) ezt az üzenetet?

Mi lenne, ha azt mondanám Nektek, hogy van Bennetek valami, ami a lényegetek. Néhányan léleknek nevezik ezt a részeteket, mely örök. Ma ez a lélek emberi lény. Egy millió évvel ezelőtt lehet Plejádi volt. Azt egy millió évvel megelőzve azt figyelte, hogyan jönnek létre bolygók, azt egy milliárd évvel megelőzve az Univerzum kialakulását figyelte különböző helyeken. Azt 14 milliárd évvel megelőzve, egy másik Univerzumban volt. Kedveseim, örökkönvalók vagytok! A Bennetek lévő lényegetek örökkönvalósága adja a bölcsességet, a tisztaságot, annak a folyamatnak a tudatosulását, ami jelenleg  folyik a bolygón. Erről a tisztaságról szeretnék beszélni Nektek, amit a Partnerem érez, amit korábban sohasem érzett, mert ezen a bolygón mindez nem létezik olyan formában, ahogy a Fátyol túloldalán jelen van. Ez a csatornázás az energiáról szól, a következő információ lesz.

Szeretném Nektek elmondani, mi van ebben a tisztaságban, mi az, amit érezni tudtok, amikor kapcsolódtok vele. Nem információról beszélek, amit kaphattok, ami szükséges segítség lehet az életetekhez, ahhoz, hogy mit hogyan csináljatok, én a kapcsolódásról beszélek. Az milyen? Mi van benne? Tudjátok, miért ismerhetlek Benneteket? Mert Istenben nem létezik a különváltság. Istenben csakis Isten EGYsége létezik. Ez azt jelenti, hogy ti mind, együtt, részei vagytok Isten EGYségének. Azért ismerlek Benneteket, mert részeim vagytok, és én része vagyok Isten EGYségének. Rengeteg – ahogy Ti neveznétek – Isteni darabka van a bolygón. Kijelölitek, kik fognak segíteni Nektek, kikkel fogjátok megvívni a csatáitokat, vagy kikkel fogjátok feloldani a negativitásokat, kik fognak hatni az egészségetekre, kik fognak részt venni a kapcsolatrendszereitekben, kik jelennek meg élettartamotok alatt.

Kedveseim, csak egyetlen Forrás létezik! Ahogy most szólok hozzátok, a Forrást képviselem, és hadd mondjam el, hogy ebben a teremben egyre többen gyűlnek össze. Itt voltak már azelőtt is, hogy idejöttetek, de most még többen vannak. Lesznek köztetek, akik érzékelik őket, akik tudatában vannak, hogy itt vannak ők is, és lesz olyan is ebben a teremben, akinek ez a nap meg fog maradni emlékében, mivel kezditek megérteni, hogy mi történik most itt a teremben, és kapcsolódtok az EGYséghez, a bolygó minden egyes spirituális rendszerének EGYségéhez, ugyanis csak egy Forrás, egy fa van, és ha el kezdtek kapcsolódni az egyetlen Forráshoz, minden más eltűnik. Eltűnik minden “doboz”, minden szabály, minden, amit csinálni kellene, vagy amit nem lenne szabad csinálni, eltűnik minden, ami emberek által “gyártott” Isten iránti tiszteletből, és nem mert Isten előírja azt.

Szeretném, ha tudnátok, ki mindenki kezd itt összegyűlni, mert az Akasha rendszerében létezik egy olyan szépséges dolog, amiről egyeseknek még soha senki  nem beszélt. Az Akasha nem csak emlékekből áll. Az Akasha, amit mindannyian hordoztok magatokban, amiben benne foglaltatik minden Földön szerzett tapasztalásotok, nem csak a tapasztalataitokból áll.

Lee csatornázás közben (fényképezte: Murányi Mónika)

Ó, Kedveseim, hogyan mondjam ezt el Nektek? Ezek a dolgok mélyen eltemetve rejtőzködnek a DNS-eitekben. Veletek vannak születésetektől fogva, része a biológiának, és számtalan életnek, bár sokszor nem ugyanolyanok. Az életeitek sokszor lehetnek eltérőek attól, amit hordoztok öröklött részetekként, de minden jelen van számotokra energia formában, és ezzel az Akashával együtt jár valami más is, amire nem számítottatok. Kedveseim, létezik egy rendszer. A rendszer ezt mondja: amikor meghaltok, lelketek EGYség részének egy darabkája átadásra kerül gyermekeiteknek, és ők továbbhordozzák saját Akashájukban. Saját tapasztalataik közé bekerül belőletek egy darab. Ez nem lineáris dolog. Akik azt állítják, hogy ez lineáris folyamat, azok a tanítás egy lineáris dobozából szólnak, mivel mást nem tudnak.

Azok a szeretteitek, akiket elveszítettetek jelen vannak most is az Akashátokban. Éreztetek már olyasmit, mint mondjuk elhunyt szülőtök illata, ami a semmiből érkezik? Ők azok, mikor jelzik: “még mindig itt vagyok!” Ülnek köztetek a hallgatóságban olyanok, akik gyermekeiket veszítették el. Gyermekeitek még mindig veletek vannak, és jeleket adnak, melyek csupa pozitív jelek bizonyításként: “anya, apa, még mindig itt vagyok!” Van egy megállapodásotok, hogy velük lesztek életetek végéig, és az ő gyerekeik pedig az ő Akashájukba fognak bekerülni. Ez több, mint egy egyszerű emlék! Sokkal többet foglal ez magában, ez Isten emberek iránti szeretetének szimbóluma azért, hogy tovább tudjatok lépni szomorkodás helyett vidáman. ERRŐL szeretnék beszélni!

Mi van a Fátyol túloldalán, amit elsőként érezhettek meg? Mi a szeretet számotokra? Anya, mi a szeretet számodra, és gyermeked számára? Hadd kérdezzem meg Tőletek: amikor arra gondoltok, hogy a gyermeketek megszületett, ha a születése napjára gondoltok, kedvtelenek vagytok? (nevet) Vagy elönt a gyermeketek iránt érzett szeretet, ez életetek talán legnagyszerűbb napja. Biztos, hogy nem kedvtelenség, nem szomorúság, nem harag jár át Benneteket, hanem a legszebb öröm és kacagás, amit csak át tud élni egy emberi lény. Legszívesebben énekelnétek egy mennyei dalt az életformának, mely belőletek fakadt. Életet adó asszonyok figyeljetek! Ez ünnepnap! Szerintetek Isten felette áll, vagy alatta? Azt próbálom Nektek elmondani, hogy a Fátyol túloldalán öröm és kacagás van, pont úgy, mint amikor életet adtok gyermeketeknek, nem pedig ítélkezés, harag, csalódás. Ez a szeretet tisztasága!

A Partnerem elmondta Nektek korábban, hogy van mód arra, hogy megállapítsátok, hogy valaki Kapcsolódás állapotában van-e, vagy sem. Megállapítható, hogy valaki kapcsolódik-e, vagy sem: amikor előttetek áll, érzitek az örömöt? Egyszerű ez Kedveseim! Ha valaki magas szintű tanító ül előttetek, és csupa komorság az arca, mindenféléket megkövetel, és bár bizonyos fokú bölcsességet mutat ez, meg az iránt, de közben nem látjátok rajta az örömöt, fussatok el jó messzire, mert Isten szeretete olyasmi, ami a legcsodálatosabb örömmel, és kacagással tölt fel Benneteket. Ez a szeretet képes áthatolni a Fátylon,  és ti, életet adó nők, a szülés pillanatában tudjátok ez milyen érzés, és bármi fájdalommal járt a szülés, ahogy meglátjátok az újszülöttet, csak mosolyogtok, és örömötökben legszívesebben énekelnétek, EZ Isten! Szeretném, ha most is éreznétek ugyanezt, mert ezen a helyen, épp most, jelen van a képesség, hogy kapcsolódni tudjatok azon túlra, amit eddig gondoltatok. A megfelelő helyen vagytok, a megfelelő időben, hogy kapcsolódni tudjatok a legtisztább tisztasághoz.

Mi történik, ha kapcsolódtok? A testetek setjei, az összes sejtetek felismeri a Kapcsolódást. A több milliárd DNS darabka mind tudni fog róla, merthogy aktiválódni fognak az öröm arany darabkái a sejtjeitekben a kapcsolódás hatására, és az arany itt a bölcsességet, és az Istennel létrehozott közvetlen kapcsolatot szimbolizálja. A sejtek el kezdenek együtt rezegni az EGYségben, és végre, VÉGRE!, a sok intellektualizmus után, ami körbevett benneteket a múltban, hirtelen nem merül fel több kérdés. Csak szeretet lesz jelen. És ahogy jól mély levegőt vesztek a megértésből, bármi lehetővé válik, mert rákapcsolódtatok az Öröm, a Gyógyulás, a Tudatosság, az Élet Forrására.

Mennyien vagytok tudatában annak, hogy az Isteni Örömre való kapcsolódás képessége meghosszabbítja, míg a lekapcsolódás megrövidíti az élettartamot? Tudjátok, hogy van egyfajta programozás a sejtszerkezetetekben a halálotokra vonatozóan? Egy óra, amelyik ketyeg, mely gépiesen számlálja a nappalokat és éjjeleket, végzi a dolgát, hacsak el nem kezdtek beszélni vele, ha csak el nem kezdtek kapcsolódni vele, hogy ne a biológia győzzön. Amint kapcsolódtok, minden egyes sejt tudni fog róla, és el kezditek megváltoztatni az órát, és átveszitek az irányítást a testetekben minden egyes folyamat felett.

Láttátok ezt itt, nem igaz? Ugye tudjátok miről beszélek? A Kapcsolódás személyes,. Nem tudtok kapcsolódni mások helyett. Csak magatokkal, saját lelketekkel tudtok kapcsolódni. Ismerlek Benneteket névről, tudom, mi mindenen mentetek keresztül, tudom, mi hozott el ide Benneteket, és szeretném, ha tudnátok mindezekről. Szeretném ha kirobbannának olyan dolgok, amikre nem számítottatok, amiket elvihettek erről a helyről, és veletek maradhatnak életetek hátralévő részére, ha igazán kapcsolódtok ebben a pillanatban, ezen a napon mindazzal, ami a létezés. Szeretném, ha egy pillanatra csak üldögélnétek. Hagyomány ilyesmiken elgondolkodni, élvezni ahogy átjár, legalább egy pillanatra, mielőtt folytatnánk…(csend)… Mi van, ha igaz, és tényleg itt vannak? (suttog) Mi van, ha azok, akiket a legjobban szerettetek, és elveszítettetek, most figyelnek Titeket, és azt mondják ” Jól van, lányom, fiam!”. Mi van, ha az EGYség győzedelmeskedni fog minden más felett, és legyőzi az intellektust, legyőzi az érzelmeket, amikről beszéltek Nektek, és legyőzi a nagy hazugságot, ami azt állítja, hogy örökre eltávoztak.

Szeretném, ha megfelelően tanítanátok a gyerekeiteket, és elmondanátok nekik, hogy amikor testetek nem lélegzik tovább, egyszerűen csak energiát váltotok, és ez energia velük marad. Ha ezt elfogadják, örökre érezni fognak Benneteket, ahogyan ti is érzitek most azokat, akiket szerettetek. EZ az EGYség! Nem tudom jobban megtanítani ezt az Embereknek, mint hogy ahhoz kapcsolom, mit tartotok Ti halálnak, merthogy az egészen más. Mertek örömmel mosolyogni, mikor azokra gondoltok, akik elhunytak szomorkodás, és gyász helyett? Ha mertek, az aztán a bátorság: a fényből és Kapcsolódásból fakadó bátorság! Ha képesek vagytok érezni az EGYségből fakadó örömöt, akkor a Kapcsolat állapotában vagytok. Ó Kedveseim! A Kapcsolat állapota a legfontosabb! Minden másnál fontosabb!

Vannak a hallgatóságban olyanok, akik azért jöttek, hogy gyógyuljanak. Látjátok? Tudom kik vannak jelen. Tudom, mit kerestek, min mentetek keresztül. Még abban a csoportban is fog történni gyógyulás, akik nem helybéliek, mert most van itt az ideje, létrehoztátok az EGYség Portálját, a bejáratot, amin épp most úsztok keresztül. Annyi minden történik itt most! Vannak, akik érzik is, és beleborzongásotok jelzi, hogy egyetértetek, és a testetek is tudja ezt. Nagyszerűek vagytok mind! Megérdemlitek mind! Lehet, hogy ez nem az, amit tanítottak Nektek, de az igazságot csilingeli.

A következő csatornázásban szeretnék Nektek elmondani pár dolgot arról, hogy hol is ültök most, arról, hogy mi történt itt ezen a földdarabon. Nem ebben az országban, hanem ezen a területen, ami talán a Föld területének 1/6-odát képviseli, ami annyira nagyon különbözik minden más helytől. Szeretnék Nektek beszélni arról, hogy miért másmilyen ez a hely, és arról is fogok kicsit beszélni, hogyan jött létre. Nem India történelméről van szó, hanem Isten leszármazási vonaláról, és azokról, akinek köszönhetően idekerült számotokra.

Meg kell kérdezzek tőletek valami. Ha megkértek gyerekeket, hogy keressenek meg egy ajándékot, és elmondjátok nekik, hogy a keresnivaló egy bizonyos erdőben van, és amikor rátalálnak, történni fog valami, ha ezt megtennétek Kedves Felnőttek, hadd kérdezzem meg, kerestetnétek az ártatlan gyerekekkel olyan ajándékot, ami nincs is ott, ami soha nem is volt ott? Vagy gondosan helyeznétek el, épp csak egy kicsit elrejtve, hogy rátalálhassanak a magra, a jutalomra, a szépségre, az aranyra? A válasz pedig, Felnőttek, hogy valóban odaraknátok egy ajándékot és nem hagynátok, hogy olyasmit keressenek, ami nincs is ott, hogy sohase találhassanak rá olyasmire, ami szépséges. Ez az ajándék itt van eltemetve. Ez persze egy metafora. Nemsokára beszélek róla még többet. És ez így van…

Angol nyelvű szöveg forrása: Kryon honlap

2 thoughts on “Kryon életről, halálról

 1. Dr. Kellermann Aranka Terézia

  Ági!
  Hálásan köszönöm, hogy fordításod lehetővé tette számomra ezeknek az értékes üzeneteknek az elérését.
  Minden Kryon üzenet úgy érzem, hogy egy újabb kaput nyit számomra, amelyen besétálva a megértés magasabb szintjei nyílnak meg számomra.
  Valójában nem is tudom ezt úgy szavakba foglalni, amilyen jelentőségűek számomra. A Szeretet ajándékai érkeznek hozzám Kryon szavai által.
  Szeretném, ha átéreznéd fordító munkádnak a jelentőségét, a Szeretet üzeneteinek tolmácsolását számunkra, mely mindig felemel…

  Reply

Hozzászólás a(z) puszmarcsi bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az email címet nem tesszük közzé.

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 

Kategóriák

Blog bejegyzések archívuma

error: Content is protected !!