Az elrejtett ajándék (Kryon)

Eltelt megint jó sok idő, mire sikerült újra azért géphez ülnöm, hogy folytassam a Kryon csatornázások fordítását, amiket Lee Carroll Indiában adott át 2017 októberében. Íme a negyedik csatornázás. (előzőek elérhetőek ITT).

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól. A mai napnak megvan a maga energiája. Olyan energia ez, mely talán nem fog ugyanígy megismétlődni, ezért szeretném, ha ennek tudatában lennétek, hogy élni tudjatok vele, amint el kezdetek mesélni.

Mielőtt belefognék, Kedveseim, itt az ideje a dolgok átgondolásának! Partnerem (Lee Carroll) elmagyarázta abban a rövid időben, ami rendelkezésére állt, hogy változások vannak folyamatban ezen a bolygón, ami mindenre hatással lesz. Hadd erősítsem ezt meg! Ne az alapján próbáljátok kitalálni, hogy mi várható a jövőben, hogy hogyan mentek a dolgok a múltban! Ezt sokszor halljátok tőlem mostanában. Mit értek ezen? Azt, hogy bármit tanultatok eddig, legyen az bármilyen területen, ami megfelel a gondolkodásotoknak, a jövőben olyan változások jönnek, amik szembefordulhatnak némely eddig elfogadott dologgal. Legyetek körültekintőek, azaz nézzetek jól szét, mielőtt bármit elutasítanátok, ami elsőre nem passzol hozzátok, pedig része egy nagyszerű változásnak ezen a bolygón, ugyanis, nem lehet,  hogy van annak értelme, hogy ahhoz, hogy a napfényt érezhessük, ki kell bújni a barlang sötétjéből? Ahhoz, hogy új útra léphessetek, valami régi útról le kell térjetek. Nem feltétlenül lehet elérni a régi módszerekkel az új energiákat, bármilyen jónak is tűnnek, bármilyen szépnek is tűntek a múltban. Úgyhogy arra invitállak Benneteket, hogy sétáljunk ki a napfényre félelmek nélkül!

A már elérhető új dolgok gyönyörű történéseket fognak eredményezni a bolygón, olyasmiket, amit el sem tudtatok képzelni. Ti vagytok a jövő! Ti, akik időt szenteltek arra, hogy ezt végighallgassátok (elolvassátok), megértsétek, elhiggyétek, megvizsgáljátok. Ti vagytok azok, akiket Idős Lelkeknek hívnak. Hadd vigyelek most vissza Benneteket a Kezdetekhez! Kérem a Partneremet (Lee Carrollt), hogy most lassan beszéljen!

Volt egy olyan időszak ezen a bolygón, a megfelelő időben, amikor a Teremtés Magjainak “elvetői” eljöttek ide, és adtak Nektek valamit,  amit Ti úgy neveztek, hogy dualitás. Vannak, akik ugyanezt Teremtés történetnek hívják, vannak, akik Genezisként (Teremtés könyve) utaltak rá: A Kezdet, a szabad akarat a jó, és az ördögi közötti választásban. Bármerre is fordultak a döntések tudatossággal, ez volt a kezdete a Belül lakozó Isten megjelenésének. Nem volt ám ez annyira egyszerű, mert amikor ez történt, akkor nem pusztán az emberi fajon belül történt változás, nem csak annak ideje volt, hogy 23 kromoszómátok lett a 24 helyett, hanem hatással volt az egész bolygóra.

A Teremtés Magokért felelősek képviselői eljöttek, és “teleültették” ezt a bolygót egy csomó dologgal a jövőt illetően, olyan ezoterikus (megj: fejlődést segítő) környezettel/tényezőkkel, amit kevesen vesznek észre, amiről a tudománynak fogalma sincs, MÉG. A mágneses háló mindig is itt volt. Jelen van természeténél fogva amiatt, ami a Föld megolvadt magjában van, de nem csak van,  hatással van a tudatosságra is. A mágneses háló már azelőtt itt volt, hogy az emberek itt lettek volna, ezért ne erről beszéljünk. Olyan hálókat is létrehoztak, amik kifejezetten az emberiség számára készültek, ugyanakkor, amikor megkaptátok a 23 kromoszómájú emberi felépítéseteket.  Vannak köztetek, akinek ismerős, akik már hallottak a kristályhálóról. Ez egy emberi tudatosságháló, a Gaiai háló. A Gaia háló a Természethez tartozik, mely visszahat az emberi tudatosságra. Minden levegővételetek oxigén felvétele, amit a fáktól, erdőktől, a mikróbáktól, a moháktól kaptok, folyamatos együttállásban vagytok Gaiaval, a Földdel. A Gaiai háló tehát egy tudatosságháló, mellyel maga Gaiai is együttműködik.

A Csomópontok és Nullpontok arra az esetre lettek létrehozva, ha sikerül túlélnetek 2012-t, amit sikeresen átvészeltetek. Sok olyan dolog van, amit úgy nevezünk hogy “ezoterikus tényezők”, amiket bemutattak a bolygónak, és van közöttük egy, amiről még sohasem beszéltünk. Vannak, akik azt kérdezik: – Arról beszélsz, mikor a Ley-vonalakat elhelyezték? A válasz, nem. A Ley-vonalak emberi tudatosság vonalak, melyek összekötnek erős energetikájú helyeket, amiket az emberek tettek erős energiájú helyekké. Portálokról beszélsz? Nem szükségszerűen. Úgy jöttek létre, ahogy az embereknek köszönhetően létrejöhettek, a bolygón lévő emberi tudatosságszintnek megfelelően. Van valami más is, ami nem háló, Kedveseim, és már beszéltünk róla az előző csatornázáskor, igaz kicsit rébuszokban beszélve. Az előző csatornázásban adtuk Nektek oda, mondtunk róla valamit. Elmondtuk, hogy el lett rejtve egy ajándék, és arra kérték az Emberiséget, hogy keresse meg! Nos, most nem rébuszokban beszélés következik, hanem valami kifejezetten konkrét, gyakorlati dolog.

Megkaphatjátok a Sötétségről és Fényről szóló tudást! Kedveseim, a Sötétség a Fény hiánya. Nem kell keresgélnetek a Sötétség magjait, hogy használjátok azokat. A Sötétség eljön magától, ha kioltjátok a Fényt. Ahhoz azonban, hogy a Fényt megtaláljátok, szükség van Magokra. A Teremtés igazsága, annak igazsága, hogy Isten ki, mi, és hol van, kell, hogy fellelhető legyen valahol, hogy rá lehessen találni. A magukra maradt Emberek nem fognak rátalálni, hacsak nem bennük lett elrejtve, hogy rátalálhassanak. Mind ezekben az években, ezekben az ezoterikus beszélgetésekben, nem adhattam át ezt az információt addig, míg Parterem ide, erre a területre el nem hozott, amit Indiának hívtok. Ezt a területet és a még ide tartozó részeket érinti mindez. Töröljétek el a földrajzi határokat egy pillanatra, mert ennek a területnek magának semmi köze ehhez az országhoz, sem most, sem a történelem során máskor. A bolygóhoz van köze, kis részben topográfiájával, nagy részben azzal, ahol vagytok. A Mag itt van.

Beszéltünk nektek korábban egy tárgyról, a mai csatornázás előttiekben, egy tárgyról, ami egy aranygömb metaforája, és határozott céllal tettük mindezt, hogy a megnevezés ne ezoterikus legyen, hogy tárgyként jelenjen meg nektek, mert annyire erős ez a Mag, ami ezen a területen van. Szeretném, ha átgondolnátok, hogy milyen különbség van az ezen a bolygón működtetett spirituális rendszerek között, hogyan fejlődtek ki? Szinte mindegyik egy nagyon lineáris módon alakult ki, egy próféta köré épülve. Hiába tanított a próféta az Egyistenről, magát a prófétát imádták az emberek. A próféta képe látható az emberek számára. A Prófétára utalnak a tanok, amiket az emberek megkapnak. A próféta adja át az Igazságot. Minden esetben. Ez azonban nem intuíció, ami itt van!

Az első csatornázásomban, amit erről a földről, Indiából adtam, hoztam egy példát. Ha megkérdeznétek egy szent embert, aki valahol ezen a területen él: “Mi az, ami foglalkoztat téged?” – Azt fogja válaszolni: “A béke”. – Azt gondolnátok: – “Az jó! Engem is a béke foglalkoztat. Szeretem a békét. Szeretem, ha az emberek békében vannak egymással, szeretem a béke gondolatát a Földön” – mire ő azt mondaná:- “Tudom, mire gondolsz, de ez nem az a béke, amit én képviselek.” Ekkor magyarázná el nektek – “Én a bennetek lévő békéről beszélek.”

Kedveseim, nem szeretném ezt most hímezve-hámozva átadni Nektek. Hadd mondjam el, hogy a Plejádiak ezt a helyet választották ki arra, hogy “rezegje” az Igazságot. Az Igazság pedig a következő: “Ti magatok vagytok önmagatok számára a próféták”. Ha felfedezitek a szeretet tisztaságát, rögtön el kezditek önmagatok belsejét tanulmányozni. Ezen a bolygón nincs másik olyan hely, amelyik rendelkezik ennek az Igazságnak a rezgésével, ami generációkról generációkra száll, és tanítja, hogy gyertek el erre a helyre, ahol jelen van az EGYSÉGről szóló tudás, hiszen mindig is itt volt. Ez az ajándék, ami el volt rejtve!

Ezért ezen a földrészen az első intuitív gondolatnak önmagunk egységének megjelenésének kellett lennie, nem pedig egy prófétának, aki az embereket körbevevő energiákról, áldozatokról, segítségről, egészségről beszél, aztán elnevezgetitek őket úgy, ahogy akarjátok, de valójában nem próféták. Az Igazság, amit a Plejádiak hoztak el nektek, és a DNS-etekben hordozzátok, összecseng azzal a tanítással,  ami kezdetektől itt jelen van. Ez nem csak önMAGagatokról szól. Gondoljatok bele: hogyan működik a test? Mennyi meridián található a testben? Mi az energia? Mi a karma? Mi az előző élet? Hogyan viszonyultok saját Akashátokhoz? Ezek közül egyik sem prófétákról szól! Nem viselkedési szabályokról, nem tanokról szól. Nem arról szól, mit tegyetek, és mit ne tegyetek, vagy hogy mi helyes, és mi helytelen, amire később kerül hangsúly az emberiségen magán keresztül. Ez az egyetlen hely a bolygón, ahova elásták számotokra az Igazság Magját, hogy rátaláljatok, ez pedig önmagatokról szól!

Az őseitek megértették ezt. A több ezer évvel ezelőtt fennálló spirituális rendszer egyedül erről szólt: a lélek egysége a test sejtjeiben: mikor egyesülnek, megteremtődik köztük a béke (belső béke), és ez a belső béke fog emberek közötti külső békét teremteni. Ahhoz, hogy a Földön béke legyen, a test sejtjei között is béke kell legyen. Ez ennek a helynek a tanítása, és sehol máshol nem találjátok meg ezt a tanítást, ha csak el nem vittétek oda.

Az indiaiaknak az a karmájuk, hogy indiaiak legyenek. Beszéltünk már Nektek arról, hogy a karma egy régi energetikai rendszer, hogy olyan energetikai folyamatokat teljesítsen be, amik nem tudtak beteljesülni egyik, másik életben. Ahhoz, hogy reakciókat tudjon kiváltani, olyan szituációkba helyez, ahol olyan dolgokra kell rátalálnotok, amikre egyébként nem találnátok rá. Hadd mondjuk el nektek, indiaiak, hogy a hit igazi pillére az lehet, ha el kezdünk változni. A karma eltűnőben lévő energia, mert a fényben nincs rá szükség. Útját állja az intuíciótoknak. Semmit sem kell beteljesítenetek előző életekből, mert ebben, a jelenlegi életetekben több fény tud megjelenni, mint bármilyen korábbi életetekben, sőt, a következőben még több lesz, ezért nincs többé szükség a karmára!

Ezek nehezen elfogadható gondolatok azoknak, akik a karma tanításában nőttek fel, akik hisznek benne, de Kedveseim, nem találtok abban logikát, hogy a Fényben más utakoat járhattok? Ez a bolygó pedig el kezdte kivilágítani önmagát! Nem érdekes, hogy ahogy megfigyelitek a bolygótokon lévő hitrendszerek fejlődését, abba fejlődnek bele, amiből kiindultak? Ez pedig az EGYSÉG. Ennek megértéséhez mindenkiben el kell induljon sejtszinten az egység megjelenése, hogy olyan szintű tudatosság tudjon kifejlődni, hogy meg tudjon jelenni egy olyan hely, ahol kirobbanhat a megvilágosodás.

Kirobbanhat a megvilágosodás! Ezt a kifejezést még nem használtuk, mert csak ez az a hely, ahol ez lehetséges, és eddig nem volt innen csatornázás. A világ többi részén ugyanez nem kirobbanás, mert a “robbanás” forrása nem ott van, ott csak annak tanulmányozása, annak tudatosítása, az arra ráébredés folyik, egy fokozatos fejlődés, míg itt, rá vagytok “hurkolva” a Forrásra. Itt rejtették el az Igazságot. Az aranygömb egy metafora az EGYSÉG tiszta igazságára, mely az egész emberiségnek szól, és valahol el kellett rejteni, ahol rá lehet találni, és szabad akarattal eldönthetik, mit kezdtek vele. De itt találtátok meg. Ez még nem minden!

Hadd meséljek valamiről, ami megtörtént, ehhez menjünk vissza a történelemben, nem is olyan régre, hogy megmutassuk a felkészülést arra, ami következőként vár rátok, ugyanis az EGYSÉG tisztasága el kezdi magát megmutatni, intenzívebben, mint azt valaha tette.

Azok, akik azt állítják, hogy van valamiről tudásuk, pedig nincs is, kezdenek kikopni, elbukni, mert nyilvánvalóvá válik, hogy csak önmaguk számára működtetik egy egységet.  Nem rendelkeznek azzal az EGYSÉGgel, ami a Forrásból fakad, ahol tiszta szeretet van, ahol Isten szeretete van.

Hadd meséljek! Volt egy férfi, aki az USA-ban született, de származását tekintve indiai volt. Az Akasha feljegyzései tele voltak Indiával. Mondhatjuk, hogy lehetett tudomása arról, hogy ott van valahol az Igazság. Egyszer hazahozták a karmikus családjához, és azalatt a 40 év alatt, míg itt volt, kirobbant benne a megvilágosodás. Tudatára ébredt. Valójában 2-3 ilyen kirobbanás várt rá, de amikor az elsőt elérte, akkor kapcsolódott a Forrással. A történet egy hindu férfiról szól. Olyan fényt látott, mint soha korábban. Megértette azt a Forrás Információt, amit a Plejádiak elhelyzetek itt, olyan jól tudott kapcsolódni. Ennek a férfinak egészen rövid neve van, ami egy hosszabb név rövidítése: Devaguru. 1970-ben, ahogy ő mondta, belső zarándoklatra indult, önmaga zarándoklatára, Lemúriába (megj: mai Hawaii szigetek). Szeretném elmesélni mi történt ott, és hogy mi történt a második megvilágosodásakor, mert ekkor a Plejádiak energiájára kapcsolódott, a Forrásra, az itt elrejtett Magra, és azt is tudta, mit kezdjen vele. Tudta, hogy el fognak jönni a Változások.

Szükség volt egy kapcsolatra az Indiában lévő Forráshoz, egy indiai származású személyen keresztül, aki elvezetett Lemuriához. Akkoriban a Csomópontok és Nullpontok még nem voltak kapcsolatban. Tőle kellett elindulniuk, és 1970-ben elutazott Lemuriába, a Kert-Szigetre, ahogy ők nevezik, és ezen a helyen, ez a férfi úgy döntött, hogy létrehoz egy templomot. Saját hitrendszerében, azzal, amit magában hordozott, amiben jelen volt egy aranydarabka. Erről beszéltünk nektek korábban. Ez nem egyfajta puzzle. Ennek a bolygónak a hálóit nem lehet egyik helyről a másikra átvinni, viszont az itt elrejtett igazságot, ha telítődtök vele, áthelyezhetitek bárhová ezen a bolygón! Ezért akik indiaiak el kezdenek reinkarnálódni más helyekre, ezzel az Akasha el kezd megváltozni, ugyanis (megj.:az indiai hallgatósághoz szól) amikor tudatotokra ébredtek egy másik kultúrában, egy másik társadalomban, veletek lesz az Igazság egy darabja, és így el kezd terjedni más területekre is. Ez az indiai karma tart bennetet együtt! Hát nem nagyszerű mindez!? A világ népességének egy ötöde itt lakik, és sohasem ment el innen, mindig csak újra inkarnálódott indiaiakként, és ez csak építődik, és építődik belétek, és senki sem mozdul innen. Most viszont fog! Nem feltétlenül fizikai síkon, de az Akashán keresztül. El kezditek terjeszteni ezt az aranyat, Igazságot számtalan formában, átszivárogtatva más kultúrákba, szép lassan. Kedveseim! Ez volt a terv mindigis, ha túlélitek 2012-t. Ez az Igazság lényege: sejtjeitek egységbe kerülése – nem pedig a próféták – adja Isten EGYSÉGét!

Devaguru el kezdte építeni a templomát, tudván, hogy kapcsolat van Lemuria, és India között. Ő volt az, aki a kettőt összekapcsolta. Nem tartjátok érdekesnek, hogy olyan könnyedén meg tudta ezt csinálni? Egy külföldi nem feltétlenül vásárolhat földet, és hozhatja össze mindezt könnyedén, hivatalos ügyintézés mellett, de látjátok, amerikai állampolgár volt. Látjátok ebben már az előzetes terveket? Egy indiai, aki az USA-ban születik  meg. Amerikai állampolgárként semmi akadálya nem volt, hogy véghez vigye azt, amit véghez kellett vinnie, és ekkor történt meg a második megvilágosodása, 2006-ban. Látjátok mennyire nem régen voltak ezek a történések? Végig megvolt a lehetőség a változások beindulására. Devaguru összekötötte Indiát és Lemuriát, mondhatjátok, hogy átvezetett egy arany fonalat, egy ley-vonalat a föld alatt, ami teljes kapcsolat az arany MAG és aközött a hely között, mely a Plejádiak eredeti helye volt. De ez még  nem minden.

A második megvilágosodással el kezdett csatornázni olyasmiket, amit korábban ezen a bolygón senki sem csatornázott, és sokáig nem is fog. Olyan információkat csatornázott, amiket a Plejádiak adtak neki, ám mindezt nem tervezte úgy el, ahogy gondoljátok. Ez nem olyan volt, mint egy mai csatornázás. Nem olyan csatornázás volt, mint amilyet most hallgattok (olvastok). Egy időtlen csatornázása volt. Olyan helyről csatornázott, ahol az idő fel van függesztve, merthogy a Fátyol túloldalán ez van, és láthatta a Plejádiak történetének egy millió évét, ami elvezetett oda, hogy elvetették a Magokat ezen a bolygón, ami ott is megtörtént, ahol ő volt, Lemurián. A Plejádiak egy millió éves történelme érhető el számtokra egy könyvben leírva, ami az ő csatornázásait tartalmazza, mint indiai származású csatornázó, mert kapcsolódásban állt a Forrással, és ilyet senki sem csinált még. A könyv címe pedig: A Lemuriai tekercsek.  Ha belenéztek, látni fogjátok: csatornázott üzenet a Mag Forrásból, saját történelmükről, időtlenségben, mely jól megdolgoztatja a fantáziát. Mindez úgy jöhetett létre, hogy Devaguru megkapta, innen.

A rendszer helyén volt, életének célja ismert volt, Devaguru olyan helyre született, ami később lehetővé tette, hogy később máshol éljen, olyan vérvonallal, mely India Igazságához kötötte. Rövid 40 év alatt megvilágosodott, mely Lemuriára vezette őt 2011-ig. Nem élte meg a Változásokat, de ez nem is fontos, mert minden el volt tervezve, elő volt készítve.

Most már tudjátok, hogy ki ő, mit tett, és miért tette. Van egy 4 éves fiú, aki jelenleg Dél-Indiában él, aki az egykori Devaguru. Fog erre emlékezni ő maga? Majd meglátjuk, ugyanis szabad akaratot kapott, de páran viszont fogjátok látni pár év múlva, és eszetekbe fog jutni, ez biztosan ő! Mos, még csak 4 éves.

(Indiai hallgatóságnak szólva:) Ezeket a dolgokat akartam elmondani, amik nagyszerű dolgok. Megmagyarázzák, miért olyan más itt, hogy az eredeti hit mennyire más volt, és megmarad a kimondhatatlan, amiről nem igazán tudok beszélni mindaddig, míg felfedezésre nem kerül. Mondtam már nektek, hogy 50.000 éves a történelem itt, és mégis csak 13-14.000 évre visszamenőleg számítjátok. Volt India a mai India előtt is, és az Igazság Mag mindig is itt volt, 50.000 éven át. Civilizációk ébredtek itt fel a ti civilizációtok előtt az Igazsággal. A különbség annyi, hogy a ti civilizációtok itt maradt, a ti civilizációtok fejlődésen ment át, a ti civilizációtok kitartott a Változásokig, a ti civilizációtokat összekapcsolta Devaguru Lemuriával, ez pedig jelentős különbség! Egy férfi, aki járja az útját, alig ismerték, nagy különbségeknek adott otthont, mert indiai származású volt. Szeretném, ha átgondolnátok ezt, hogy milyen származásotok van, milyen felelősségekkel jár ez, milyen okok húzódnak meg az itt lévő dolgok hátterében. Szeretném, ha nem felejtenétek el a szavaimat! Keressétek az örömöt! Ez egy teszt. Keressétek az örömöt, mert egy szent férfi, egy szent nő ontja magából Isten szeretetét, örömtől sugárzik arcuk, és megláthatjátok bennük az EGYSÉG ünneplését, felismerhetitek. Ezért jöttem el. Namaste! És ez így van…

Ha tetszenek a Kryon üzenetek, oszd meg másokkal is a fordításokat, akiket szintén érdekelnek!

One thought on “Az elrejtett ajándék (Kryon)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-( 
:unsure:  ;-) 
 

Kategóriák

Blog bejegyzések archívuma

error: Content is protected !!